Als het om het milieu gaat, dan bewijzen de Tomabel producenten hun betrokkenheid!

Geïntegreerde teelt: Alle aangesloten telers moeten ziekten en insecten volgens een geïntegreerde methode bestrijden. Op deze manier worden ziektes zoveel mogelijk voorkomen door aangepaste klimatologische sturing. Insecten worden bestreden door het inzetten van hun eigen natuurlijke vijanden.

Ecologische voetafdruk: Alle bedrijven dienen een maximale inspanning te leveren om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Zo worden elektriciteit en verwarming in belangrijke mate door middel van hernieuwbare energiebronnen voorzien. Serres worden tot 80% verwarmd met of door het gebruik van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. De elektriciteit die op het bedrijf zelf niet kan worden benut, wordt geïnjecteerd op het net. Daarnaast wordt op alle bedrijven drainwater opgevangen en gerecycleerd. Zo komen er geen schadelijke stoffen zoals nitraat of fosfaat in het grondwater terecht.

Find us on: